YALOVA-İMES O.S.B.’NİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

OSB mevzuatına göre; OSB’lerde katılımcıların 1/2’si üretime geçene kadar, başında ilgili İlin Valisi olan on beş kişilik bir Müteşebbis Heyet vasıtası ile idare edilirler. Bu süre zarfında, katılımcılar yapılan faaliyetler ve projenin gidişatı konusunda pek bilgi sahibi olamazlar. Bunu bir mahsur olarak gören Yönetim Kurulumuz, mevcut katılımcılarımızı bilgilendirmek maksadı ile 21.04.2018 tarihinde Ataşehir -İstanbul Sheraton Otelinde bilgilendirme toplantısı düzenlemiştir. 138 adet katılımcımızın iştirak ettiği toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl ERBOZ tarafından açılmış, bilahare Başkan Vekili Kemal AKAR idari konularda toplantıya katılanları bilgilendirmiştir. Daha sonra Bölge Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Direnç ÖZDEMİR hazırlamış olduğu bir sunum eşliğinde, Sanayicilerimize, kamulaştırma işlemleri, yapılması planlanan alt yapı tesisleri ve sosyal donatı alanları hakkında bilgi vermiştir. Toplantı sonunda, katılımcıların soruları olmuş, bu soruları Yönetim Kurulu Başkanı cevaplandırmıştır. Bundan sonra, Yönetim Kurulumuz, yılda en az bir kez olmak üzere bu toplantıları düzenleyerek, katılımcıları Müteşebbis Heyetin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri konusunda bilgilendirecektir.