YALOVA İMES MÜTEŞEBBİS HEYETİNİN İLK TOPLANTISI

Yalova-İMES Makine İhtisas OSB İlk Müteşebbis Heyet toplantısını Yalova Valiliği İl toplantı binasında Yalova Valisi Sayın Tuğba YILMAZ’ Başkanlığında 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Müteşebbis Heyet Başkanı Yalova Valisi Sayın Tuğba YILMAZ’ a OSB’ mizin kurucu teşekkülü olan derneğimizin faaliyetleri konusunda bilgi arz edilmiştir. OSB’ mizin tescil ve ilanından sonra yapılması gereken kamulaştırma çalışmaları, kurucu teşekkülü olan dernek Üyeleri’nin, OSB’ ye katılımcı olarak kayıtları için, yapılması gereken iş ve işlemler, OSB faaliyetlerinin yürütülmesi için teknik ve idari personelin görevlendirilmesi ve istihdamı konuları karar altına alınmıştır. Sanayicilerin yoğun olarak bulunduğu Dudullu İMES Sanayi Sitesinde OSB’ mizin yönetim merkezi olmak amacıyla uygun vasıflara ait bir büro kiralanması, Yalova ilindeki iş ve işlemleri yürütmek amacıyla özellikle teknik personelin görev yapacağı bir büro kiralanması gibi konular görüşülmüş ve karar altına alınmıştır. Ayrıca; Yalova ilinden gelecek yatırımcılara da öncelik verilmesi şeklinde bir prensip kararı da Valimizin tavsiyesi üzerine alınmıştır. Bütün Müteşebbis Heyet Üyelerimizin katıldığı toplantı ve verimli bir şekilde sürdürülmüş, Yalova Valisi Sayın Tuğba YILMAZ’ ın, bölgemize yatırım yapmayı planlayan sanayicilerin, orta ve yüksek teknolojik ürünler üreten sanayicilere de öncelik verilmesi talimatı olmuştur. OSB mevzuatına göre en geç üç ayda bir toplanması gereken Müteşebbis Heyetimiz toplantı sonunda da tanışma turu yaparak ilk toplantımız olması hasebiyle heyete başarılar dilemişlerdir.