Katılımcılarımız ile gerçekleştirilen toplantı.

*Katılımcılarımız öncelikli ihtiyaçlarını not ettik. *Kahvaltı eşliğinde yönetim kurulumuzun çalışmalarını arz ettik.