Kamulaştırma Çalışmaları Başladı

06.11.2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, OSB’mize tanınan “Kamulaştırma Hakkı” çerçevesinde kamulaştırma işlemlerine Laledere ve Gacık köylerinden başlanılmıştır. Kamulaştırma yasası gereği rızaen yapılan kamulaştırmalarda bugüne kadar toplam 4 adet yaklaşık 40 dönüm civarında parselin kamulaştırması yapılmış olup, 3.000.000,00 TL tarla sahiplerine ödeme yapılmıştır.

Kurucu derneğimiz tarafından açılan delil tespit davaları sonuçlanmış, OSB’mizin sınırları içerisinde bulunan tarlalara 72,80 TL/m2, 74,50 TL/m2 birim fiyatlar, bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir.